mångkulturell arbetsplats

Kurs: Mångkulturell arbetsplats

Lärare: Robert Johansson

  • 18 avsnitt
  • 1h 49min
  • Släpptes juli 2022
Köp medlemskap

Välkomna mångkultur

02:14 | Provavsnitt

Välkommen till en intervju om mångkultur på arbetsplatsen. Josefina Sahlin intervjuar religionsvetaren Robert Johansson. Intervjun ger dig verktyg för att främja mångkultur och motverka kulturkrockar på arbetsplatsen.

Spela upp avsnitt

Skapa en inkluderande arbetsmiljö

Allt fler arbetsplatser har medarbetare med olika nationaliteter, etniska ursprung och modersmål. Att integrera nya medarbetare med annan kulturell bakgrund är inte helt lätt. Varken för dig som arbetsgivare, kollega eller för den nyanställda medarbetaren. Men med kunskap och verktyg kan du skapa förutsättningar för berikande kulturmöten istället för konflikter och kulturkrockar.

En mångkulturell arbetsplats är en gynnsam arbetsplats

En välfungerande mångkulturell arbetsplats bär med sig många fördelar. Det skapar trivsel och mervärden bland medarbetarna, och bidrar till integrationen i samhället i stort. Dessutom visar forskning att mångfald bidrar till ökad tillväxt för organisationen.

Främja mångkultur på arbetsplatsen

Att förebygga kulturkrockar handlar i mångt och mycket om att öka din förståelse för hur olika kulturer är utformade, och vilken betydelse detta får vid interkulturella möten. Genom att dessutom bli mer medveten om dina egna värderingar, fördomar och normer ökar chanserna att lyckas ytterligare. I den här intervjun får du lära dig mer om just detta. Dessutom får du en rad konkreta verktyg för att motverka kulturkrockar och främja ett inkluderande klimat.

Om intervjun Mångkulturell arbetsplats

Moderskeppets Josefina Sahlin intervjuar Robert Johansson på Inkultura, religionsvetare och utbildare.

Det blir ett samtal om kulturer och hur de skiljer sig åt vad gäller normer, värderingar, kommunikation samt synen på arbete, fakta och tid.

Efter att ha sett intervjun kommer du ha verktyg för att skapa ett inkluderande klimat och förebygga kulturkrockar på arbetsplatsen.

I Stödmaterialet hittar du en lista över de referenser som ligger till grund för intervjun.

Robert lär dig:

  • varför du ska omfamna mångkultur på din arbetsplats
  • vad en kultur är och hur kulturskillnader kan orsaka kulturkrockar
  • fördelar och vinster med mångkultur på arbetsplatsen
  • hur olika kulturer värderar och ser på arbete, tid, information och brister
  • språklig inkludering och interkulturell kommunikation
  • hur du introducerar medarbetare med annan kulturell bakgrund till arbetsplatsen
  • hur du ökar tolerans bland medarbetare och främjar ett inkluderande klimat

Om Robert Johansson

Robert är utbildad religionsvetare med fokus på beteendevetenskap och religionshistoria. Tillsammans med sina kollegor på Inkultura utbildar han kommuner, myndigheter och andra organisationer om just migration, kulturmöten och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

 

Lärare

Robert Johansson

Robert Johansson

Robert är medgrundare till Inkultura som har lång erfarenhet av att utbilda om etablering, migration och kulturmöten.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Digitala verktyg